Ceval Kaya'nın Kişisel Sayfası

İndir

Cibakaya 2.4.1

Türkçe araştırmalarına yardımcı olmak üzere yazılan program, geçtiği yerleri de göstermek suretiyle bir metindeki bütün kelimelerin dizinini hazırlıyor. İstenirse, geçtiği yerleri vermeden bir dosyadaki kelimelerin dizinini ve her bir kelimenin kaç defa geçtiğini de gösterebiliyor.

Program, bu özelliğiyle dilcilere, Türkologlara, filologlara ve metin yayını biçiminde tez hazırlayan öğrencilere hitap ediyor.

Bu sürümde, öncekine (2.3) göre şu değişiklikler yapıldı:

Dört yeni harf tanımlandı: D, N, q, x.

D: Orta Türkçe metinlere özgü peltek d sesi karşılığında.

N: Köktürkçeye özgü ön damak genizlisi için.

Dizinin kapasitesi 5.000.000 kelimeye çıkarıldı.

>> İndir <<

Ters Dizici 1.0

Bir dosyadaki kayıtların (kelime, mısra, beyit, cümle vs.) tersten dizinini hazırlayan bir program.

>> İndir <<

Titus Fontu

Eski ve yeni bütün dünya dillerinin alfabelerindeki karakterleri içine alan Times tabanlı bir font. Bu fontta ihtiyacınız olabilecek her türlü karakter var.

>>İndir<<

Atsız’ın Ses Kaydı

21 Nisan 1975 tarihinde Reha Oğuz Türkkan tarafından Atsız’ın Bostancı’daki evinde alınan yegâne ses kaydı.

>>İndir<<